Запали свічку пам'яті

Останнім часом все більше уваги приділяється питанням особистісно- орієнтованого освітнього процесу. Використання в навчальному процесі методу проектів дає змогу навчити дітей самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці.

Навчальний телекомунікаційний проект – це спільна навчально-пізнавальна творча діяльність учнів, організована на основі комп’ютерної телекомунікації, яка має спільну мету – дослідження певної проблеми, узгоджені методи, способи діяльності й спрямовані на досягнення спільного результату. Специфіка телекомунікаційних проектів полягає передусім у тому, що вони за своєю суттю завжди міжпредметні. Групові форми роботи формують у дітей потребу здобувати знання, розвивають інтерес, допитливість.

Ліцей інформаційних технологій № 79 та спеціалізована школа з поглибленим вивченням української мови та літератури № 75 Печерського району м. Києва започаткували Всеукраїнський пошуковий телекомунікаційний проект „Запали свічку пам’яті” за темою: „Голодомор 1932-1933рр. Україна пам’ятає”.Ліцей Інформаційних Технологій №79